home

Werkbladen - allerlei

 

Word-documenten kunnen nog aangepast worden.

rekenen
werkbladen/werkjes downloaden voorbeeld

 geld: hoe betaal je? (2 werkbladen)

geld_betalen bedragen t/m € 5, t/m € 10

 geld: wat krijg je terug? - (2 werkbladen)

geld_terug terug van  € 10, van € 20

 geld: wat kopen ze? - (2 werkbladen)

geld_kopen bedragen optellen

 geld: 4 series, in kleur
 t/m 20 cent, t/m 50 cent, t/m 100 cent, t/m € 10

gelddomino_munten

 geld: 3 series
 hoeveel is het duurder, goedkoper
 wat kost de helft, het dubbele

gelddomino_meer/minder

 geld: wat is evenveel (3 werkbladen)

geld_evenveel munten tot 50 en tot 100 cent

 klok: 3 series
 uren,
 uren en halve uren,
 uren, halve uren en kwartieren

klokkendomino

 klok: analoog-digitaal  4 series   
  uren en halve uren

klokkendomino analoog_digitaal  

  wat is evenveel?  (3 werkbladen)     
  2 hoeveelheden vergelijken
 
wat is evenveel_pasen  (2 werkbladen)

wat is evenveel?

wat is evenveel_pasen

  zet een kring om het juiste getal (4 werkbladen)
                                                

kring om het juiste getal

  kleur evenveel (6 werkbladen)     

kleur evenveel

  som bij plaatje - 2 werkbladen   

som bij plaatje

 sommendomino - 4 series (+ en - tot 10) 

sommendomino

  samen 10 - 3 getallen zijn samen 10,
                       vul het derde getal in
                                                             

samen 10_ballonnen

  rekenlatjes tot 10 (2 werkbladen) 

rekenlatjes tot 10

 

 kies de goede som (2 werkbladen) sommen t/m 6 

kies de goede som

  10-zoeker  3 getallen samen 10, 4 getallen samen 10


10-zoeker
 
 

  sommen met dominostenen - samen 12, 15, 16, 18

dominostenen tot 18

  3 op een rij - tot 15  

  Voor automatiseren, zie ook 'Sommen'

3opeenrij
samen 12

 

 
  rekenvierkanten   3x3 en 4x4 (tot 20)  elk 5 blz.
                                 elk plaatje staat voor een getal
 
 

rekenvierkanten 3x3

rekenvierkanten 4x4

 puzzelen maar 1 - 2 getallen beneden de 10       

 puzzelen maar 2 - 3 getallen beneden de 10

puzzelen maar 1

puzzelen maar 2

 Hoeveel kost elk voorwerp   (2 werkbladen)
      tot 20   
                             

hoeveel kost elk voorwerp

  Welk getal hoort bij het plaatje     
 
2 series van elk 4 werkbladen

welk getal bij het plaatje 1

welk getal bij het plaatje 2

 
 oefeningen met getallen tot 20
(3 werkbladen) 
 

getallen tot 20  

 werkblad 'toverdriehoeken'
 
Zie ook 'Toveren met getallen'

toverdriehoeken

 rekenpiramides tot 10 (2 werkbladen)
                            tot 20 (4 werkbladen)
                            tot 100 (4 werkbladen)
 Zie ook 'Toveren met getallen'

rekenpiramides tot 10
rekenpiramides tot 20

rekenpiramides tot 100

  rekendriehoeken tot 20 (3 werkbladen) 

rekendriehoeken
 

  tovervierkanten om zelf in te vullen  +  en -

tovervierkanten 3x3

  punten tellen sjoelbak 1. (2 werkbladen)     
  t/m 15 punten

 
+ nakijkblad

punten tellen_sjoelen1

  sjoelbak leeg                         

sjoelbak leeg

  punten tellen sjoelbak 2. (2 werkbladen)     
  met dubbele punten

 
+ nakijkblad

punten tellen_sjoelen2

 oefeningen met getallen tot 100 (5 werkbladen) 

getallen tot 100  

  punten tellen kaartspel

punten tellen kaarten 1
punten tellen kaarten

 verhaalsommen  tot 20  (6 werkbladen)   

verhaalsommen tot 20  

 verhaalsommen  tot 100  (5 werkbladen)  

verhaalsommen tot 100  

  figuren natekenen  

natekenen1

natekenen2
     

 

   
 

 

lezen/taal: domino's/werkjes
werkjes downloaden voorbeeld


  leesdomino - woorden (3 series)
  lezen
en het juiste plaatje aanleggen,
  er verandert steeds één letter
 

leesdomino_woordjes

 
 
leesdomino - zinnen (3 series)
  lezen en het juiste plaatje aanleggen
 

leesdomino_zinnen
 
 plaatjesdomino -
rijmen  (3 series, zwartwit)
 
rijmen-domino om verwarring te voorkomen:
de 3 series ieder op een andere kleur papier afdrukken
 leesdomino - een letter minder (3 series)
   
domino_letter minder
 
 leesdomino -
een letter meer (2 series)
  
domino_letter meer kaartjes uitknippen en lamineren
 
 plaatjesdomino - er komt 1 letter bij
kleur
 
plaatjesdomino letter meer kaartjes uitknippen en lamineren
 leesdomino - dezelfde letters, 3 series
  Zie ook 'Spelen met woorden'
domino_dezelfde letters

 
 plaatjesdomino -
homoniemen (2 series)
 
plaatjes aanleggen met hetzelfde woord
  bijvoorbeeld: bord (eten) _ bord (verkeer) 
 

homoniemen1
homoniemen2
 leesdomino d of t d of t_domino
   leesdomino - welk dier is in de zin verstopt
 
(1 serie van 12 zinnen, eenlettergrepige woorden
    een serie zwartwit en een in kleur
   Zie ook 'Spelen met zinnen'  
domino_dierennamen

 
 begrijpend lezen
: hoe heten de honden
                           

hoe heten de honden  

 
 begrijpend lezen
: hoe heten de kinderen
                                 op de plaatjes
 

hoe heten de kinderen maak zelf kaartjes
met de namen van de kinderen
 
 begrijpend lezen
- de kabouterstraat
  in welke paddestoel woont welke kabouter?
 
kabouterstraat materiaal zelf afdrukken in kleur
en uitknippen/lamineren
 
 begrijpend lezen -
OP VAKANTIE
 
wie  –  waarheen  –  hoe lang?
 
op vakantie materiaal zelf afdrukken in kleur
en uitknippen/lamineren
 
 plaatje en letter vormen een woord 
 
50 stuks, losse kaartjes
plaatje_letter
  domino plaatje + letter              
 
2 series
domino_plaatje+letter
  plaatjes rebuswoorden 1. 40 plaatjes

 plaatjes rebuswoorden 2.
40 plaatjes, moeilijker
rebuswoorden 1

rebuswoorden2

 plaatjes rebuswoorden 1. kleur

 plaatjes rebuswoorden 2.
kleur           
rebuswoorden1 kleur

rebuswoorden2 kleur

 
 domino rebuswoorden - zwartwit
 
2 series van 20 kaartjes (tweelettergrepige woorden)
 
domino_rebuswoorden1

domino_rebuswoorden2


 domino rebuswoorden - kleur    
 
2 series van 20 kaartjes (tweelettergrepige woorden)
 
domino_rebuswoorden1k

domino_rebuswoorden2k

 
 spreekwoorden, gezegden, uitdrukkingen 

  Beide serie hebben 64 afbeeldingen
 
  Toepassing: spel, (sorteer)oefening
 
spreekwoorden_serie 1.

spreekwoorden_serie 2.


   serie 1 en 2
In Word kunnen de afbeeldingen vergroot of verkleind worden, de nummers in de tekstvakken kunnen gewijzigd worden.

Ook voor volwassenen


 
lezen/taal:  werkbladen 
werkbladen downloaden voorbeeld
 
 rijmplaatjes

 

zoek twee rijmwoorden
welk woord rijmt niet

 plaatjes die rijmen kleuren

  plaatjes met dezelfde beginletter (5 bladen) 
  welke hoort niet in de rij

plaatjes met
dezelfde beginletter

 
 stempelen
of schrijven
  eerste letter (3 blz.) en laatste letter (twee blz.)
 

stempelen_eerste letter
stempelen_laatste letter

   
 
 vul de ontbrekende klinker in 

  voor groep 3 (1 blz) 
 
 
de ontbrekende klinker
 
 eenvoudige woordzoekers,             
  klankzuivere woorden van 3 en 4 letters (5 blz)
  klankzuivere woorden van 5 letters (3 blz)
 
woordzoekertjes1

woordzoekertjes2
  zoek bij elk plaatje 3 woorden zoek bij elk plaatje 3 woorden
  kiezen uit 2 medeklinkercombinaties    
 
bolletje kleuren of/en woord schrijven (5 bladen)
  br-/pr-  tr-/dr-  bl-/pl-  -st/-ts  -ps/-sp
medeklinkercombinatie kiezen
  3letterwoorden schrijven 
   voor groep 3/4 (2 blz)

 horizontaal en verticaal  
3letterwoorden_hv
 
 4letterwoorden schrijven 

   voor groep 3/4 (2 blz)

 horizontaal en verticaal    
 
4letterwoorden_hv

 woorden schrijven 
voor groep 3/4 (1 blz) 
 horizontaal en verticaal  
 
woorden_hv eenlettergrepige woorden
van 3 en 5 letters
  haal één letter weg,maak er één letter bij
                                   
haal één letter weg
  welke letter hoort er niet bij (3 bladen)
                       
welke letter hoort er niet bij
  woordslangen  ontbrekende woorden invullen woordslangen
 
 
begrijpend lezen:
  Zet de zinnen in de goede volgorde (3 bladen) 
 
zinnen in volgorde zinnen nummeren,
steeds 4 zinnen
  begrijpend lezen
  zin bij plaatje lezen (5 bladen)
  ook als PDF
ja of nee bij plaatje 

 
 begrijpend lezen
(3 bladen)
  Ja of nee
 
Ja of nee juiste hokje kleuren
 
 
begrijpend lezen
 welke zin hoort bij het plaatje?  
(3x A-4)
 
welke zin hoort
bij het plaatje
juiste hokje kleuren

 synoniemen: 2 werkbladen    

synoniemen steeds 2 woorden onder een
plaatje schrijven
 
 4 kruiswoordpuzzels taal
1.
 dierengeluiden-tegenstellingen-synoniemen-beroepen
 4 kruiswoordpuzzels taal 2.
 tegenstellingen-synoniemen-hoofdsteden-jonge dieren
 
kruiswoordpuzzels taal_1

kruiswoordpuzzels taal_2

 
 
 kruiswoordpuzzel
dieren 
 kruiswoordpuzzel
kleding
 
kruiswoordpuzzel groente en fruit
 
kruiswoordpuzzel woorden met a-e-o-u-i
 
kruiswoordpuzzel woorden met aa-ee-oo-uu
 
kruiswoordpuzzel woorden met ie-eu-oe-ui
 kruiswoordpuzzel woorden met eer-oor-uur-eur
 
kruiswoordpuzzel woorden met rk-rm-rf-rg
 
kruiswoordpuzzel woorden met lf-lk-lm-lp
 
kruiswoordpuzzel woorden met -ng en -nk
 

puzzel plaatje_dieren
puzzel plaatje_kleding 
puzzel plaatje_groentefruit 

puzzel_korte klinkers
puzzel_lange klinkers
puzzel_tweeklanken
puzzel plaatje_eer-oor-uur-eur 

puzzel plaatje_rk-rm-rf-rg
puzzel plaatje_lf-lk-lm-lp
puzzel plaatje_ng of nk
 


  kruiswoordpuzzel dieren  (groot)      
 
kruiswoordpuzzel groente/fruit (groot)
 
kruiswoordpuzzel kleding (groot) 
 
kruiswoordpuzzel wonen  (groot)
 

kruiswoordpuzzel dieren
kruiswoordpuzzel groente/fruit
kruiswoordpuzzel kleding
kruiswoordpuzzel wonen

grote puzzel,
ook met moeilijke woorden

plaatjes!
 
 kruiswoordpuzzel             

  welke letters horen bij de cijfers
  serie 1: 5 werkbladen (eenlettergrepige woorden)
  serie 2: 2 werkbladen (ook meerlettergrepig)                    
 
welke letters horen bij de cijfers 1

welke letters horen bij de cijfers 2


  d of t  woord bij plaatje schrijven (2 bladen)
 
d of t  
  woorden met -d en -t  voor groep 3/4 (2 blz)  d of t 
  klinker invullen  (2 bladen)    klinker invullen
  geheel-deel  woord bij plaatje schrijven
                         (3 bladen)
geheel_deel   
 
 dezelfde woorden dezelfde kleur
 
(homoniemen lichaamsdelen)
 
dezelfde woorden
dezelfde kleur
  
 
 
rebuswoorden schrijven 1

 rebuswoorden schrijven 2
moeilijker woorden
   
rebuswoorden schrijven 1

rebuswoorden schrijven 2
 
 taal van-alles-wat
voor groep 3/4  (5 blz)         
 
taal van-alles-wat voor groep 4/5  (9 blz)
 
werkbladen taal_34
werkbladen taal_45
 
 maak het woord kleiner (2 werkbladen) woord kleiner
 woordrijgen (4 werkbladen)     woordrijgen
  maak van de letters één nieuw woord 
 
6 werkbladen + oplossingen            
maak vd letters 1 nieuw woord
  nummer bij plaatje - fruit
 
nummer bij plaatje - groente
  nummer bij plaatje - dieren (4 werkbladen)  
  nummer bij plaatje - bloemen
  nummer bij plaatje - muziekinstrumenten (2x) 
  nummer bij plaatje -
gereedschap
 
nummer bij plaatje - keukengerei
 
nummer bij plaatje - speelgoed
 
nummer bij plaatje - voedsel
  nummer bij plaatje - schoeisel
 
nummer bij plaatje - bomen 
 
nummer bij plaatje -
beroepen
 
nummer bij plaatje - herfst,noten en zaden
 
nummer bij plaatje -
feest
 
nummer bij plaatje - woningen

nummer bij plaatje-fruit  
nummer bij plaatje-groente  
nummer bij plaatje-dieren  
nummer bij plaatje-bloemen  
nummer bij plaatje-muziekinstr.  
nummer bij plaatje-gereedschap
nummer bij plaatje-keukengerei
nummer bij plaatje-speelgoed
nummer bij plaatje-voedsel
nummer bij plaatje-schoeisel

nummer bij plaatje-bomen
nummer bij plaatje-beroepen
nummer bij plaatje-herfst
nummer bij plaatje-feest
nummer bij plaatje-woningen

   in welke zin hebben de dieren
  zich verstopt
 
(5 bladen + oplossingen) ook als PDF

blad_1    
blad_2   

blad_3   
blad_4   
blad_5   

bovenbouw
of
volwassenen
  plaatsnamen quiz (+ oplossing)  

plaatsnamenquiz
plaatsnamenquiz_2

Kennis van topografie
Nederland
is een voorwaarde
  woorden raden  
 
te gebruiken bijvoorbeeld als spel
woorden raden

 
sudoku

 sudoku - boekje 4x4 kleur
                boekje 4x4 cijfers   (cijfers 1 t/m 4)

                boekje 6x6 *   (cijfers 1 t/m 6) gemakkelijk
                boekje 6x6 *   (cijfers 1 t/m 6) gemakkelijk
                boekje 6x6 *   (cijfers 1 t/m 6) gemakkelijk
               
                4x4    *   **   ***  (losbladig A-4)

sudoku_4x4 kleur
sudoku_4x4 cijfers

sudokuboekje 6x6_1
sudokuboekje 6x6_2
sudokuboekje 6x6_3

sudoku 4x4 cijfers losbladig

de boekjes
printen, snijden en nieten
 

 
kerstsudoku
 
4x4 plaatjes (knippen en plakken) zwartwit

  kerstsudoku  4x4 plaatjes - kleur
 

kerstsudoku_4x4 zwartwit

kerstsudoku_4x4
kleur

sodoku in kleur verder zelf uitknippen / lamineren, enz

 
allerlei

 jaarklok    drie afbeeldingen in Word om te printen
                   (ingevuld kleur, ingevuld zwartwit, leeg)

                   Worddocument met suggesties en werkblad

jaarklok_afbeeldingen
 

jaarklok_werkblad

 kalender 2018   + werkbladen  
  - de dagen van de week
  - de dagen van de maand
  - de maanden van het jaar                           

kalender 2018
+
werkbladen
 

 
 verjaardagskalender
 

verjaardagskalender afdrukken
en zelf foto of tekening
toevoegen
 fruit - domino in kleur   serie van 12 kaartjes fruit-domino  
 groente - domino in kleur   serie van 12 kaartjes groente-domino
  schaduwen (4 bladen)     
 
 schaduwen puzzels (4 bladen)
schaduwen

schaduwen_puzzels

 
 w
at hoort bij elkaar  (4 bladen)   
 
wat hoort bij elkaar plaatjes verbinden met een lijn
 
 welk plaatje hoort niet er niet bij
(4 bladen)
welk plaatje hoort er niet bij één van de 4 plaatjes
hoort er niet bij
  welke 2 plaatjes zijn hetzelfde (2 bladen)
 
2 plaatjes zijn hetzelfde in een reeks van 5
zoek 2 dezelfde plaatjes
  in elk rijtje zijn 2 paasplaatjes hetzelfde
 
(3 bladen)  
2 paasplaatjes hetzelfde
   welk plaatje is anders - pasen (2 bladen)
                    
welk plaatje is anders-pasen
   zoek de 5 verschillen (4 bladen-pasen)  zoek de 5 verschillen-pasen  
  in elk rijtje zijn 2 sneeuwpoppen hetzelfde
 
(3 bladen)  
2 sneeuwpoppen hetzelfde
  welke sneeuwpop is anders (2 bladen)  welke sneeuwpop is anders
  zoek de 5 verschillen (4 bladen-winter)  zoek de 5 verschillen-winter
 
  zoek hetzelfde plaatje (kerst)   zoek hetzelfde plaatje_kerst  

 

© www.antoinetteberns.nl